Alla inlägg

neurologiska symptom och komplikationervid covid-19

Covid-19: Viktiga neurologiska symptom och komplikationer

Det är viktigt för alla inom sjukvården att vara medveten om vilka neurologiska symptom, komplikationer och eventuella sena effekter som kan uppstå vid Covid-19. Denna text utgör därför en sammanfattning av relevant vetenskaplig litteratur. Syftet är att återge det viktigaste om neurologiska komplikationer till covid-19 samt bidra med lästips och andra värdefulla kunskapskällor. Referenser återfinns …

Covid-19: Viktiga neurologiska symptom och komplikationer Läs mer »

Status epilepticus behandling

Den mest effektiva behandling vid status epilepticus

Status epilepticus behandling Hur kommer det sig att status epilepticus som är så vanligt ändå är så svårt att handlägga? Rimligen bör man väl bli bra på att behandla tillstånd man stöter på ofta – och status epilepticus är ju ett av de vanligaste akutneurologiska tillstånden och har dessutom väldigt hög mortalitet. Man vill, med …

Den mest effektiva behandling vid status epilepticus Läs mer »

Kan man få man Alzheimers, Parkinson eller ALS av att spela fotboll?

Neurodegenerativa sjukdomar håller på att orsaka en global folkhälsokris på ett sätt som saknar motstycke i mänsklighetens historia. Men trots intensiv forskning sen flera årtionden har vi ännu inte ens en basal uppfattning om vad som orsakar dessa sjukdomar. Vid exempelvis Alzheimers sjukdom har forskningen, i mångt och mycket, centrerats kring den så kallade Amyloidhypotesen, …

Kan man få man Alzheimers, Parkinson eller ALS av att spela fotboll? Läs mer »

Restless legs, RLS, diagnostik, behandling

Restless legs. Ökad risk för suicid?

Restless Legs Syndrome (RLS) är en av de vanligaste rörelsesjukdomarna och drabbar ca 5 % av befolkningen. Trots detta verkar sjukdomen vara underdiagnosticerad. RLS anses nog av många vara en ganska godartad sjukdom som, enligt min personliga erfarenhet, kanske inte alltid ges högsta prioritet.  En ny studie av Zhuang et al har dock visat att patienter …

Restless legs. Ökad risk för suicid? Läs mer »

akut rygg, myelopati

Fallgropar vid akut rygg

Som neurolog stöter man emellanåt på patienter med akut rygg. Dessa fall tycker jag ofta är svåra på så sätt att man aldrig någonsin vill råka missa en myelopati (ryggmärgspåverkan). Feldiagnostik kan ha ödesdigra konsekvenser och vid exempelvis ryggmärgskompression finns väldigt lite utrymme för fördröjning. Vanliga orsaker till myelopati är myelit pga MS, NMO-spektrumtillstånd, neurosarkoidos …

Fallgropar vid akut rygg Läs mer »

Behöver man som neurolog verkligen ett stetoskop?

Stetoskopet uppfanns 1816 av fransmannen René Laennec och har sedan dess inte bara varit ett viktigt diagnostiskt instrument utan närmast symboliskt för läkaryrket.    När jag var student kände jag mig ganska duktig på auskultation och kund b.la identifiera en splittrad andraton, galloprytm och skilja ett pansystoliskt från ett crescendo-decrescendo blåsljud. Jag måste dock erkänna …

Behöver man som neurolog verkligen ett stetoskop? Läs mer »

Är ST-läkare i neurologi bra på att ställa diagnos?

Om en professionell basebollspelare träffar bollen i 3 av 10 fall anses personen vara fenomenal. Detta är en intressant siffra om man drar en parallell till sjukvården. För om man jämför läkare med basebollspelare, hur hög ”träffsäkerhet” ska läkaren ha? Att komma fram till rätt diagnos i 30 % av fallen är nog inte så …

Är ST-läkare i neurologi bra på att ställa diagnos? Läs mer »

Handläggning av RBD. Ett enkelt sätt att komma ihåg.

4C vid RBD RBD, som står för REM-sleep behaviour disorder, är ett intressant tillstånd som innebär att man under sömnen kan agera ut sina drömmar.  RBD drabbar ofta patienter med Parkinsons sjukdom och andra degenerativa sjukdomar så som Lew body demens (ca 30-40% drabbas), men sägs även förekomma idiopatiskt.   Normalt vid REM-sömn är en inhibering …

Handläggning av RBD. Ett enkelt sätt att komma ihåg. Läs mer »