cerebellum anatomi

Klinisk neurologi och diagnostik

Denna e-bok är till för alla som är intresserade av neurologisk diagnostik och behandling. Boken innehåller även inledande kapitel om grundläggande teori gällande nervsystemets utveckling, anatomi och neurologisk status. Materialet riktar sig främst till underläkare och AT-Läkare samt sjuksköterskor, men är tänkt för alla som har ett intresse för neurosjukvård.

All text utgår, i möjligaste mån, från evidensbaserade vetenskapliga publikationer, så som Cochrane-rapporter, metaanalyser och systematiska översiktsartiklar. Text som rör klinisk handläggning är i linje med svenska, europeiska och amerikanska riktlinjer, indikerat med vederbörlig referens.