Cerebellum

Cerebellum, anatomi

Cerebellum är tongivande i styrningen av finmotorik, balans och koordination. Cerebellum är belägen i bakre skallgropen och avgränsas upptill från storhjärna av tentoriet, och framför cerebellum finner man hjärnstam och fjärde ventrikel. Tre pedunklar förbinder cerebellum med övriga delar av CNS: pedunculus cerebellaris superior, medius och inferior. 
 
cerebellum anatomi
Adapterad illustration. Originalverk Henry Gray.
 

Symptom vid skada på cerebellum

Skador på cerebellum resulterar ofta i något eller några av följande:
– Yrsel, obalans och ostadighet 
– Nystagmus
– Ataxi (nedsatt koordination)
– Dysdiadokokinesi (nedsatt förmåga att utföra hastigt alternerande rörelser). 
 

Huvudstrukturer i cerebellum

Huvudstrukturerna i cerebellum utgörs av två hemisfärer som är sammankopplade av en central struktur, vermis. Ur ett funktionellt perspektiv kan cerebellum delas in i tre delar:
 

1. Vestibulo-cerebellum: Återfinns i flocculus och nodulus, får input från vestibulära kärnor och styr balans och hållning.

2. Spino-cerebellum: Återfinns i vermis, får input om känsel och proprioception från perifera nerver via ryggmärgen och styr koordination.

3. Cerebro-cerebellum: Återfinns i hemisfärerna, får input från många områden från hjärnan och ansvarar för att planera, synkronisera och utföra komplexa motoriska rörelser.

 
cerebellum anatomi
Adapterad illustration. Originalverk OpenStax