Hjärnstam och kranialnerver

Hjärnstam och kranialnerver

Hjärnstammens anatomi

Hjärnstammen (truncus encephali på latin) består av medulla oblongata, pons och mesencephalon och är ett av kroppens absolut mest livsviktiga områden. Nästan alla impulser till och från hjärnan passerar hjärnstammen, och styrningen av funktioner som vakenhet, andning och cirkulation utgår i mångt och mycket från hjärnstammen. Hjärnstammen hyser även kärnorna för samtliga kranialnerver – med undantag för nervus olfactorius (I) och nervus opticus (II).

Hjärnstammens anatomi är komplex och omfattande, och i detta kapitel ryms tyvärr inte någon detaljerad beskrivning. Istället ligger fokus på några av de kliniskt mest relevanta strukturer.

Skador på hjärnstammen

Skador eller lesioner på hjärnstammen kan ge olika typer av symptom, givetvis beroende på typ, omfattning och lokalisation. Några vanliga symptom och kliniska fynd är följande:

 • Yrsel
 • Nystagmus
 • Diplopi (Dubbelseende)
 • Ataxi
 • Dysartri
 • Central pares
 • Känselbortfall
 • Bilaterala eller korsade symptom
 • Medvetslöshet eller vakenhetssänkning
 • Kranialnervsbortfall så som perifer facialispares eller ptos.

hjärnstammen, neuroanatomi

Hjärnstam och kranialnervskärnor. Illustrationen är eget verk.

Minnesregel för hjärnstamsanatomi

En bra minnesregel har beskrivits av McDeavitt et al som förenklar de kliniskt mest relevanta delarna av hjärnstammen. Minnesregeln utgår från det man kallar:

 • Rule of 5
 • Rule of 12
 • Rule of M/S

Rule of 5:

Med denna regel kan man komma ihåg i vilken del av hjärnstammen en kranialnervskärna är belägen, dvs mesencephalon, pons eller medulla.

Alla kranialnerver som innehåller den romerska siffran fem (V) har sina kärnor i pons. Med andra ord, kranialnerverna trochlearis (IV), trigeminus (V), abducens (VI), facialis (VII), och vestibulocochlearis (VIII) har alla sina kärnor i pons.

Ett mindre undantag är att kärnan för trochlearis (IV) är egentligen belägen i övergången mellan mesencefalon och pons. Ett annat undantag N trigeminus (V): Den motoriska kärnan för trigeminus är belägen i pons och följer regeln men dess sensoriska kärna långsträckt och återfinns genom hela hjärnstammen.

Tilläggsvis, notera även att alla kranialnerver som innehåller den romerska siffran 10 (X) har sina kärnor i medulla.

Rule of 12:

Med denna regel kan man komma ihåg om en kranialnervskärna ligger medialt eller lateralt i hjärnstammen.

Alla kranialnerver vars nummer är en faktor av siffran 12 har sina kärnor medialt i hjärnstammen. Med andra ord, om siffran 12 kan delas jämnt (till ett heltal) med ett kranialnervsnummer är kärnan belägen medialt. Detta innebär att kärnorna för trigeminus (III), trochlearis (IV), abducens (VI) och hypoglossus (XII) har sina kärnor medialt – eftersom siffrorna 3, 4, 6 och 12 kan delas jämnt med 12. Alla andra kranialnerver är lateralt belägna.

Kranialnerverna I och II är givetvis undantagna från regeln.

Rule of M/S:

Denna regel används för att komma ihåg om hjärnstammens långa banor är belägna medialt eller lateralt. Tre viktiga banor är belägna medialt i hjärnstammen. Och dessa börjar på bokstaven ”M”.

 • Motoriska banor (Corticospinalis)
 • Mediala leminiscus
 • MLF (medial longitudinal fasciculus)

Tre viktiga laterala banor (sidostrukturer) börjar på bokstaven  ”S”.

 • Spinothalamicus
 • Spinocerebellaris
 • Sympatiska nervbanor

Kranialnerver

Det finns tolv par kranialnerver och deras namn, nummer och huvudsakliga funktion visas i tabellen nedan.

 KranialnervHuvudsaklig funktion
INervus olfactoriusLuktsinne
IINervus opticusSyn och synskärpa
IIINervus oculomotoriusÖgonmotorik, övre ögonlock och reglering av pupillstorlek

IVNervus trochlearisÖgonmotorik
VNervus trigeminusAnsiktssensorik, och tuggmuskulatur
VINervus abducensÖgonmotorik
VIINervus facialisAnsiktsmotorik och smaksensation
VIIINervus vestibulocochlearisHörsel och balans
IXNervus glossofaryngeusSensorik i svalget, tunga (smak) och inneröra. Motoriska fibrer i svalget. Innervation av sinus caroticus
XNervus vagusMotorik i svalget (även sensorik), den främsta parasympatiska nerven inom det autonoma nervsystemet
XINervus accessoriusHuvudvridning och axellyft
XIINervus hypoglossusTungmotorik