Nätverk och kognitiva funktioner

Nätverk och högre cerebrala funktionernas

Den traditionella indelningen av hjärnans kortikala områden baseras i mångt och mycket på histologiska beskrivningar som gjordes av den tyska neurologen Korbinian Broadmann i början på 1900-talet. Mycket har dock hänt sedan dess. Inte minst gällande avancerad funktionell avbildning av nervbanor.

Kortikala områden. Originalverk av Korbinian Broadmann, 1909

 

Konnektomet 2014. Originalverk av Anders Horn

Idag vet vi att många av hjärnans funktioner inte ligger i separata, avgränsade områden, utan styrs istället av komplexa nätverk som består av nervfibrer som korsar flera kortikala och subkortikala områden och överbryggar traditionella anatomiska landmärken. Således går det exempelvis inte att direkt fastställa ett särskilt centrum där våra tankar, emotioner eller minnen sitter. Ett mer modernt synsätt är alltså att bejaka neuroanatomin som funktionella nätverk. Detta gäller såklart också våra högre cerebrala funktioner och man brukar tala om fem kliniskt relevanta kognitiva nätverk.

Nervystemet, Högre kognitiva funktioner, Kognitiva nätverk