Översikt

Översikt och hjärnbark

Neuroanatomi skiljer sig från många andra prekliniska ämnen genom att ha en central roll även i det kliniska arbetet. Nervsystemets anatomi är nämligen både karta och kompass gällande förståelsen för symptom och statusfynd. Detta kapitel handlar därför om grundläggande neuroanatomi med syfte att ge en översikt av de viktigaste strukturer.

Centrala nervsystemet vs Perifera nervsystemet

Nervsystemet brukar delas upp i det perifera nervsystemet (PNS) och det centrala nervsystemet (CNS). Med CNS avser man ofta hjärna och ryggmärg, och övriga nerver tillhör PNS. En mer formell definition av CNS är att det är den del av nervsystemet som omges av hjärnhinnan dura mater. Således innefattar CNS hjärna, lillhjärna, hjärnstam, ryggmärg och kranialnerver I och II. Intressant nog innebär denna definition att retina utgör den enda delen av CNS som är synlig för blotta ögat, dvs vid oftalmoskopi.

Neuroanatomi, nervsystemet
Nervsystemets uppdelning. Illustrationen är eget verk.

Hjärna och hjärnbark (cortex cerebri)

Hjärnans två hemisfärer har fyra lober: Frontallob, temporallob, parietallob och occipitallob.

Neuroanatomi
Adapterad illustration. Originalverk av Cancer Research UK.

Här finner man hjärnbarken. Hjärnbarken (cortex cerebri) är ca 3 mm tjock och har en yta på ca 0.25 kvadratmeter (vilket motsvarar ca 4st A4-ark), och hyser ca 20 miljarder neuron. Några av de viktigaste kortikala omrården visas i nedanstående bild och tabell.

Hjärnbark neuroanatomi

OmrådeFunktion/relevans
Sulcus centralis (centralfåran)Avgränsar frontalloben från parietalloben
Gyrus postcentralisPrimär somatosensorisk cortex
Fissura SylviAvgränsar frontalloben från temporalloben
UncusVid ökat intrakraniellt tryck hernieras detta område genom tentorieslitsen. Oculomotoriusnerven löper strax under uncus och kan då klämmas in vilket resulterar i skelning, dubbelseende och unilateralt vidgad pupill.
Gyrus temporalis superiorHär ligger Wernickes område som styr tal och språk. Vid skador på detta område kan man drabbas av expressiv (motorisk) afasi.
Gyrus frontalis inferiorHär ligger Brocas område som styr uppfattning av tal och språk. Vid skador på detta område kan man drabbas av impressiv (sensorisk) afasi
Sulcus calcarinaSnyncortex

Illustrationerna nedan ger en mer detaljerad bild av hjärnans gyri och sulci

Adapterad illustration. Originalverk av Johannes Sobotta.
Adapterad illustration. Originalverk av Johannes Sobotta.

Homunculus representerar den somatotopiska organisationen för sensoriska (gyrus postcentralis) och motoriska (gyrus precentralis) områden i hjärnbarken. Notera hur stora områden tunga, mun, ansikte och händer har i relation till övriga kroppsdelar.

Homunculus visar sensoriska och motoriska delar av hjärnbarken
Homunculus för motorisk och sensorisk cortex. Illustrationen är eget verk.