Sensoriska system

Sensoriska system

Primär sensorisk cortex utgörs av gyrus postcentralis, som är belägen på parietalloben precis bakom centralfåran. Hit går fibrer som förmedlar de olika sensoriska modaliteterna (smärta, temperatur, ytlig beröring, vibration och ledposition). Lesioner i detta område ger upphov till kontralateral känselnedsättning eller känselstörning (hypestesi eller parestesi). Övriga delar av parietalloben är viktiga för att samordna sensorisk input och kallas ibland för associationsområden. Lesioner på parietallobens associationsområden kan orsaka nedsatt förmåga att förstå och tolka sensoriska intryck, vilket ibland yttrar sig som neglekt eller störd rumsuppfattning. De kortikala områdena för auditorisk input (hörsel) och gustatorisk input (smak) är gyrus temporalis superior, respektive insula och frontallobens operculum. 

Associationsområdenas uppgift är att bearbeta, integrera och kontextualisera de signaler som kommer in. Lesioner i associationsområden resulterar därför inte alltid i rena bortfall, utan ofta mer komplexa symptom, så som neglekt. Originalverk av Bruce Blausen

Spinothalamicus: Smärta och temperatur

Smärta och temperatur förmedlas i huvudsak av tunna, omyeliniserade nervfibrer som går in i ryggmärgen via bakhornet och korsar över till ryggmärgens anterolaterala del på motsatta sida. Därefter ascenderar nervbanorna (det vill säga färdas uppåt) via tractus spinothalamicus till thalamus (VPL) och terminerar i parietalloben.

Baksträngsbanor
Schematisk bild av baksträngsbanorna. Illustrationen är eget verk.

Baksträngsbanorna: Ytlig beröring, vibration och ledposition

Ytlig beröring, ledposition (proprioception) och vibration förmedlas i huvudsak av grövre och myeliniserade nervfibrer. Dessa går in i ryggmärgen via bakhornet och ascenderar direkt upp, via baksträngsbanorna (columna dorsalis), till nucleus gracilis och cuneatus i nedre delen av medulla. Där korsar nervbanorna över till motsatt sida, och fortsätter uppåt via tractus leminiscus medialis till thalamus (VPL) och sedan till parietalloben.

Spinothalamicus
Schematisk bild av spinothalamicus. Illustrationen är eget verk.

Spinocerebellaris

Ledposition (proprioception) förmedlas även i en separat bana, nämligen tractus spinocerebellaris. Detta är både korsade och okorsade nervfibrer som via ryggmärgens laterala och anterolaterala delar ascenderar upp till vermis i cerebellum. Detta är en mycket viktig komponent i kroppens system för balans- och koordination. För normal koordination, behöver hjärnan ha kännedom om var olika kroppsdelarna befinner sig i rummet och i förhållande till varandra. Detta förklarar också varför personer med uttalade känselstörning (t.ex en avancerad polyneuropati) kan uppvisa nedsatt koordination. Sådana tillstånd kallas ibland också för sensorisk ataxi.

spinocerebellaris
Schematisk bild av spinocerebellaris. Illustrationen är eget verk.

Synbanorna

Synbarkens primära område är beläget kring occipitallobens sulcus calcarina, och får sin input från nervfibrer från nervus opticus (synnerven), via tractus opticus och thalamus corpus geniculatum laterale (synbanorna passerar även spetsen på temporalloben). En lesion i primära syncortex kan ge upphov till kontralateral homonym hemianopsi. Sekundära och tertiära områden för synbarken återfinns kring det primära området. Lesioner i dessa områden kan ge upphov till synhallucinationer.

synbanor
Pilarna visar typ av synfältsdefekt beroende på var en lesion inträffar. Illustrationen är eget verk.