De viktigaste studierna under 2019

2019 är nu snart slut och som ett sista inlägg har jag valt att sammanfatta några av de viktigaste studierna under det gångna året. Artiklarna är inte rangordnade, och urvalet inte på något sätt systematiskt. Jag har helt enkelt valt ut de som jag tror har störst betydelse och råkat fånga mitt intresse. Säg gärna till om jag missat någon viktig! 

Resistance to autosomal dominant Alzheimer’s disease in an APOE3 Christchurch homozygote: a case report. Nature Medicine

Restoration of brain circulation and cellular functions hours post-mortem. Nature

Thrombolysis guided by perfusion imaging up to 9 hours after onset of stroke. N Engl J Med

Extending thrombolysis to 4·5–9 h and wake-up stroke using perfusion imaging: a systematic review and meta-analysis of individual patient data. Lancet

Effects of antiplatelet therapy after stroke due to intracerebral haemorrhage (RESTART): a randomised, open-label trial. Lancet

Acute dual antiplatelet therapy for minor ischaemic stroke or transient ischaemic attack. BMJ

Trial of galcanezumab in prevention of episodic cluster headache. N Engl J Med

Randomized Trial of Three Anticonvulsant Medications for Status Epilepticus. N Engl J Med

Safety and efficacy of adjunctive cenobamate (YKP3089) in patients with uncontrolled focal seizures: a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, dose-response trial. Lancet Neurology

Randomized delayed-start trial of levodopa in Parkinson’s disease. N Engl J Med

Targeting huntingtin expression in patients with Huntington’s disease. N Engl J Med

Transneuronal propagation of pathologic alpha-synuclein from the gut to the brain models Parkinson’s disease. Neuron. 2019

Och slutligen.. En bonusartikel som inte har något alls att göra med neurologi – dock ett fint budskap inför det kommande nya året: Civic honesty around the globe. Science

Gott nytt år!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *