Den bästa tidskriften inom neurologi

Det finns många bra tidskrifter inom neurologi men vilken är den bästa? Som en brasklapp vill jag först bara säga att många tidskrifter är nischade inom olika områden och att det såklart inte är rimligt att göra någon meningsfull rangordning av dessa (för någon som forskar på Parkinsons sjukdom är såklart tidskriften Movement disorders ”bättre” än Stroke).

Men bland allmänneurologiska tidskrifter, för den som vill lära sig sådan som är av direkt klinisk värde, vilken skall man läsa – om man bara fick välja en?

Om du inte har upptäckt den ännu vill jag passa på att tipsa om min favorit, Practical Neurology. Det är den som jag finner mest intressant, läsvärd, och matnyttig. Innehållet är lärorikt, ofta med handfasta och konkreta tips med fokus på det kliniska.

Practical Neurology grundades 2001 och ges ut av brittiska neurologföreningen tillsammans med BMJ (brittish medical journal). Tidskriften ges ut varannan månad och har som syfte att tjäna kliniskt verksamma neurologer. Många av artiklarna går ut på att ge läsaren en möjlighet att lära- eller hålla sig uppdaterad om hur man handlägger olika sjukdomar. Review-artiklarna är ofta skrivna av välmeriterad specialister inom respektive område, och de flesta skrivs på beställning av redaktion. 

Skummar man igenom arkivet hittar man flera behagliga reviews inom intressanta områden. Oftast är de välskrivna och lättlästa. Dessutom, många av artiklarna tar upp frågor och problem som man ofta stöter på i klinisk vardag – men som inte sällan utelämnas i läroböckerna. Att läsa reviews från Practical Neurology känns ibland som att få direkt bedside undervisning från en överläkare som verkligen anstränger sig för att ge dig alla hens bästa tips och tricks. 

En annan sak som jag tycker är kul, är att man även finner många artiklar som handlar om kultur och neurologisk medicinhistoria.

Med andra ord, bli inte förvånad om du märker att många referenser och källhänvisningar här på neurologi.net går till Practical Neurology. 

Här finner du länk till tidskriften