Kan man få man Alzheimers, Parkinson eller ALS av att spela fotboll?

Neurodegenerativa sjukdomar håller på att orsaka en global folkhälsokris på ett sätt som saknar motstycke i mänsklighetens historia. Men trots intensiv forskning sen flera årtionden har vi ännu inte ens en basal uppfattning om vad som orsakar dessa sjukdomar. Vid exempelvis Alzheimers sjukdom har forskningen, i mångt och mycket, centrerats kring den så kallade Amyloidhypotesen, och vid Parkinsons sjukdom har litteraturen främst varit koncentrerad kring den dopaminerga dysfunktionen i hjärnstam och basala ganglier – men ännu är man långt ifrån några bromsande behandlingar.

Således är det viktigt att noggrant beakta alla fynd som kan ge någon plausibel fingervisning kring eventuella orsaksmekanismer. Därför tycker jag att den senaste stora epidemiologiska nyheten inom området, som nyligen publicerades i NEJM, är mycket intressant!

I en studie av Mackay et al i New England Journal of Medicine nov 7 (epub okt 21) presenterar en skotsk forskargrupp uppseendeväckande resultat. I en retrospektiv kohortstudie undersökte man risken för neurodegenerativa sjukdomar (Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, ALS, Demens av typen icke-Alzheimer och Demens UNS) bland 1180 före detta fotbollsproffs i skotska ligan. Under en median uppföljningstid på 18 år jämfördes dessa med kontroller från normalbefolkningen. 

Man fann att risken att dö i någon typ av neurodegenerativ sjukdom var kraftigt förhöjd bland fotbollspelare: Den justerade hazardkvoten för samtliga sjukdomar var 3.53 (95% CI: 2.72-4.57) och varierade något mellan specifik diagnos. Exempelvis var HR för alzheimers sjukdom 5.07 (95% CI: 2.92-8.82) och HR för ALS var 4.3 (95% CI: 2.05-9.15).

Studien är intressant, inte minst pga den ovanligt starka associationen. För att sätta resultaten i perspektiv: Det är väl känt att hypertoni ökar risken för Alzheimers sjukdom, men graden av association är betydligt svagare, med en odds ratio på 1.6 (REF: Barnes et al, The Lancet Neurology 2011).

Men vad är orsaken till denna stora riskökning?

Det är välkänt att skallskador ökar risken för demens, men det verkar även som att upprepad lindrig huvudtrauma, även om asymptomatisk, kan medföra allvarligare hjärnskador över tid. I en medföljande Editorial påpekar man att fotbollsspelare nickar bollen i genomsnitt 6-12 gånger per match och ett otal ytterligare gånger under träning. Oavsett om det är huvudtrauma eller annan okänd mekanism bör sambandet studeras vidare, och jag ser, med spänning, fram emot att följa framtida resultat. 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *