Neurologisk undersökning

Detta avsnitt handlar om neurologisk status / klinisk neurologisk undersökning, som är en absolut hörnpelare i neurologisk diagnostik. I första delen diskuteras generell nervstatus, teori, metod och undersökningsteknik. Den andra delen handlar om riktad neurologisk undersökning med exempel och förslag på relevanta kliniska undersökningar vid misstanke om specifika sjukdomar.