Neurologiska sjukdomar vid graviditet

Man är som neurolog inte riktigt van vid att ta hand om två patienter samtidigt. När den ena är ung och frisk och den andra ännu inte ens född är det lätt att känna att det står ovanligt mycket på spel. Ändå är neurologiska frågeställningar vanligt hos kvinnor som väntar barn.

Gravida löper ökad risk för flera neurologiska sjukdomar – Många av dessa är ovanliga men allvarliga, och för att inte missa dessa måste man överväga många fler differentialdiagnoser än hos icke-gravida. Graviditet innebär i många fall också ett behov att anpassa behandling och eventuell uppföljning vid flera vanliga neurologiska sjukdomar, exempelvis MS och epilepsi.

Det senaste kapitlet handlar därför om neurologisk sjukdom vid graviditet. Texten utgår från ett tjugotal systematiska översiktsartiklar, riktlinjer, rekommendationer från myndigheter och behandlingsöversikter.

I kapitlet diskuteras särskilda överväganden som kan bli aktuella under jourtid, exempelvis CT och MR vid graviditet, stroke och trombolys vid graviditet samt ett antal sjukdomar och neurologiska tillstånd som bör särskilt beaktas hos gravida.

Länk till kapitlet

Nedan listas de ämnen som diskuteras:

 • CT och MR vid graviditet
 • Stroke
 • Trombolys vid graviditet
 • Huvudvärk, differentialdiagnoser och sekundära orsaker
 • MS
 • Epilepsi
 • Hjärntumörer
 • Restless legs
 • Chorea gravidarum
 • Meralgia Paresthetica
 • Wernicke Korsakoffs syndrom

Väl mött!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *