Senaste inlägg

akut rygg, myelopati

Fallgropar vid akut rygg

Som neurolog stöter man emellanåt på patienter med akut rygg. Dessa fall tycker jag ofta är svåra på så sätt att man aldrig någonsin vill

Läs mer »

Neurologiboken

e-bok

Denna e-bok är tänkt som fördjupande material till alla som är intresserade av neurosjukvård och riktar sig främst till underläkare, AT- och ST-läkare samt sjuksköterskor. Boken består av mer än 200 sidor, inklusive illustrationer och tabeller, uppdelat på 27 kapitel.
All text som rör klinisk handläggning är i linje med svenska, europeiska och amerikanska riktlinjer.
Källor och tips för vidare läsning finns i respektive kapitel och separat som ett sista avsnitt.