Senaste inlägg

10 tips om neurologstatus

Många upplever neurologstatus som krångligt, särskilt i början. Ett fullt rutinneurologiskt status innebär många moment med en mängd fynd som måste värderas. Här listar jag

Läs mer »

Neurologiboken

e-bok

Denna e-bok är tänkt som fördjupande material till alla som är intresserade av neurosjukvård och riktar sig främst till underläkare, AT- och ST-läkare samt sjuksköterskor. Boken består av mer än 200 sidor, inklusive illustrationer och tabeller, uppdelat på 27 kapitel.
All text som rör klinisk handläggning är i linje med svenska, europeiska och amerikanska riktlinjer.
Källor och tips för vidare läsning finns i respektive kapitel och separat som ett sista avsnitt.